پايگاه اطلاع رسانی فرش ایران ( فرش نيوز ) از سال 1390 و در راستای ارتقاء اطلاع‌رسانی در حوزه فرش و موارد مرتبط با آن ايجاد گرديده است.

فرش نيوز ضمن همکاری‌های مختلف با سازمان‌ها و اتحادیه‌های مرتبط با هنر-صنعت فرش، فعالیت‌های خود را به‌صورت کاملاً مستقل به انجام می‌رساند.
  • مدیرمسئول : حميدرضا شيخ باقری
  • مديريت تجارت الکترونيک : محمد اسکندری
  • برنامه نویس : رضا اسکندری